Хүний нөөц

Нээлттэй ажлын байр

Жолооч(6)

Ажлын байр Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Автобусны жолооч

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Усны машины жолооч

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Хөнгөн тэрэгний жолооч

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Краны оператор

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Өргөгч техникийн оператор

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Сэрээт өргөгчийн оперотер

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Нягтлан бодогч(2)

Ажлын байр Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Туслах нягтлан бодогч

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Нягтлан бодогч

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Хүний нөөцийн ажилтан(2)

Ажлын байр Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Хүний нөөцийн ажилтан

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Хүний нөөцийн туслах

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Аюулгүй ажиллагааны ажилтан(1)

Ажлын байр Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Аюулгүй ажиллагааны ажилтан

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Автын цахилгаанчин(0)

Ажлын байр Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Авто засварчин(1)

Ажлын байр Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Авто засварчин

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Агуулахын туслах ажилтан(1)

Ажлын байр Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц

Агуулахын туслах ажилтан

Хаагдсан

Хаагдсан

Хаагдсан

Туслах ажилтан(0)

Ажлын байр Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Сонгон шалгаруулалтын явц